چشم انداز

چشم انداز استراتژیک در سازمان و کسب و کار به چه معنا است؟

همان‌طور که در اهداف و انتظارات آموزشی این درس اشاره شد، در بحث چشم انداز استراتژیک و اهمیت موضوع چشم انداز در آموزش مدیریت استراتژیک، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. ما در این درس این دیدگاه‌های متفاوت (و بعضاً متضاد)‌ را کنار هم گرد آورده‌ایم و اگر حوصله به خرج دهید و بدون قضاوت یا سوگیری نسبت به تعریف‌ها، همه‌ی آنها را مرور کنید ، امیدواریم بتوانید بسته به نیاز و سلیقه و مدل ذهنی خودتان، تعریفی مناسب و درخور از چشم انداز (یا همان Vision) به دست آورید و در زندگی و محیط کسب و کار خود به کار بگیرید. در تعریف استراتژی به این نکته اشاره کردیم که یکی از ساده‌ترین و در عین حال رایج‌ترین تعاریف استراتژی، طراحی استراتژی در قالب سه سوال است: الان کجا هستم؟ کجا می‌خواهم بروم؟ چگونه به آنجا بروم؟ معمولاً در آموزش استراتژی، در ادامه‌ی توضیح این سه سوال، می‌گویند که تعریف چشم انداز بسیار ساده است: تعریف چشم انداز در مدیریت استراتژیک چیست؟ با توجه به اینکه عموماً استعاره‌ی سفر و جاده را برای استراتژی به کار می‌برند، ناخودآگاه احساس می‌کنیم که این سوال، واضح و بدیهی است. یا لااقل، به اندازه‌ی سایر بحث‌ها در مدیریت استراتژیک، دشوار و چالش‌برانگیز نیست. اما فراموش نکنیم که در سفر، به هر حال جاده‌ای وجود دارد و جهت‌های کلی مشخص است. اما در محیط کسب و کار، به کجا می‌خواهیم برویم به هیچ وجه سوال ساده‌ای نیست.