پشتیبانی

دامنه پشتیبانی محصول و شیوه تغییر آن

زمانی که خریدار بخواهد برای اولین بار فایل محصول خریداری شده را دانلود نماید و یا قصد داشته باشد اولین تیکت پشتیبانی خود بر روی محصول خریداری شده را ارسال کند، سیستم ژاکت از او درخواست ثبت دامنه پشتیبانی کرده و تا زمانی که این دامنه ثبت نشود، امکان ارسال تیکت پشتیبانی برای کاربر وجود نخواهد داشت. برخی کاربران در ابتدا قصد دارند محصول خریداری شده خود را بر روی لوکال هاست پیکربندی کرده و سپس به دامنه اصلی منتقل کنند. در این گونه مواقع پیشنهاد می‌گردد دامنه موقت localhost.ir را ثبت نماید تا پس از مشخص شدن دامنه اصلی آن را به روشی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، تغییر دهد. همچنین برخی از کسب وکارها در شروع دامنه ای را انتخاب می‌کنند ولی پس از شکل‌گیری کامل کسب و کار امکان دارد تصمیم به تغییر این دامنه داشته باشند. در هر حال در کلیه این موارد لازم است برای فروشنده محصول خود درخواست تغییر دامنه پشتیبانی ارسال کنند. با توجه به اینکه فروشنده ممکن است بر روی دامنه قبلی پشتیبانی‌های لازم را به خریدار داده باشد و تغییر این دامنه خریدار و فروشنده را با مشکلاتی مواجه کند، ژاکت تصمیم‌گیری اولیه بر روی این موضوع را به فروشنده واگذار کرده است.

/directory/theme33karikwebcom/files/suport_4.png